Frigofirik Taşımacılık

Frigorifik taşıma, soğuk taşımacılığın lojistik terminolojisine yerleşmiş bir ifadesidir. Soğuktaşımacılık terminolojisinde kalıplaşmış ve standart hale gelmiş Standart, Cool, Cold ve Freeze frigorifik taşıma yöntemlerine rastlamak olasıdır.